Etapy projektu strony WWW

Przygotowanie projektu strony to bardzo ważny element, który przez większość klientów uważany jest za stratę czasu. Klient zazwyczaj oczekuje działań przynoszących widoczne efekty, zapominając o składnikach projektu i problemach, które należy rozwiązać na wstępnym etapie budowy strony.

 

 1. Analiza.
  Podstawowym etapem stworzenia strony jest określenie celu projektu dlatego warto poświęcić nieco czasu na sformułowanie potrzeb klienta, a przede wszystkim docelowego użytkownika (odbiorcy). 
  W następnej kolejności ustalane są podstawowe funkcjonalności strony, jej zawartość oraz wygląd.
  Tutaj analizie zostaje także poddany zakres działalności firmy, oferta oraz dostarczone przez klienta materiały informacyjne, reklamowe oraz zdjęcia.
  Jeśli klient nie posiada zarejestrowanej domeny, na tym etapie ustalamy również przyszły adres strony oraz wszystkie sprawy związane z hostingiem oraz utrzymaniem domeny.
   
 2. Kosztorys i podpisanie umowy.
  Po określeniu wymagań i zakresu projektu sporządzany jest kosztorys witryny.  Sporządzana jest wówczas umowa, do której załączona jest wycena i specyfikacja zamówionej witryny.
   
 3. Projekt oprawy graficznej.
  Faza ta polega na opracowaniu projektu graficznego witryny. Oprawa graficzna komponowana jest na podstawie zakresu działalności klienta oraz jego indywidualnych oczekiwań. Projekt przedstawiany jest klientowi w celu zapoznania się z przyszłym wyglądem strony. Wraz z projektem dostarczany jest zarys budowy strony oraz schemat  systemu nawigacji. Na etapie tym klient sugeruje ewentualne poprawki i zgłasza swoje sugestie dotyczące przyszłego wyglądu strony. Po akceptacji oprawy graficznej przez klienta przechodzimy do kolejnego etapu projektu.
   
 4. Wykonanie witryny.
  Posiadając już wymagane informacje oraz projekt graficzny przechodzimy do realizacji zamówienia – budowy witryny. Na etapie tym klient może uzupełnić materiały, których nie zdołał dostarczyć w pierwszym etapie. Podczas budowy witryny kod strony jest optymalizowany do wymogów SEO, a także brane są pod uwagę wszelkie standardy W3W.
   
 5. Wdrożenie projektu.
  Projekt umieszczany jest na serwerze i przedstawiony zostaje do akceptacji. Na tym etapie przewidziane są także wszelkie testy witryny, mające na celu wyeliminowanie błędów. 
  W tej fazie wykonywane są wszystkie czynności związane z rejestracją domeny i hostingiem.
   
 6. Zakończenie projektu.
  Po przetestowaniu witryny, usunięciu ewentualnych błędów i akceptacji projektu przez klienta  przechodzimy do finalizowania projektu. 
  Jeśli zamówiona strona posiada system zarządzania treścią (CMS), etap ten obejmuje szkolenie klienta, lub osób przez niego wskazanych z zakresu działania i funkcjonalności panelu administracyjnego, bądź (oraz) dostarczana jest instrukcja jego obsługi.
  Jeśli Klient posiada wykupiony serwer oraz zarejestrowaną domenę, projekt umieszczany jest na serwerze w ciągu 24 godzin od uiszczenia opłaty za usługę.
  Jeśli rejestracja domeny i usługi hostingowe spoczywają na nas, po uregulowaniu płatności, klient otrzymuje pełny dostęp do panelu administracyjnego.
  Na tym etapie witryna dodawana jest do najważniejszych wyszukiwarek.
   
 7. Usługi dodatkowe.
  Po ukończeniu strony www dostępne są usługi dodatkowe np.: opieka nad serwisem, promocja strony www poprzez pozycjonowanie jej w wyszukiwarkach internetowych, mailing, kampanie banerowe i inne